dastanilyas @ gmail.com

MUSALLAT OLMAYIN

Az Bilinen Çok Yaygın Şiddet: Israrlı Takip

Musallat; Arapça kökenli kelime olup Türk Dil Kurumu sözlüğünde “bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşmektir.” Musallat olmak deyimi ise “birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, peşini hiç bırakmamak” diye tanımlanmaktadır.

Tasallut, kelimesi de musallat olma, dadanma anlamındadır.

Düş yakamdan, diye sık kullanırız. Laf anlamaz, hiçbir itirazı kabul etmez. İstemiyorum, çekil git başımdan, bırak peşimi sözlerinin anlamsız kaldığı durumlar. Hayır, ne demek bilmeme. Daha ağır tabirle, yüzüne tükürsen, anlamaz.

Toplumsal yaşamda karşımıza sıkça çıkan bir durumdur. İkili ilişkilerde, iş yerinde, akrabalar arasında, komşulukta, ticarette…

Bizim üzerinde durduğumuz “musallat olma” şekli kadına yönelik şiddet gibi uluslararası bir sosyal sorunda ifade bulan ve kanunda yer bulan “ısrarlı takip” meselesidir.

İngilizce karşılığı “stalking” olan ısrarlı takip ile ilgili ilk düzenleme İstanbul Sözleşmesi daha sonra 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve uygulama yönetmeliği ile olmuştur.

Kanunun ilk maddesinde; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Yönetmelikte geçen ısrarlı takip ile ilgili tanımlar:

Korunan kişi: Tedbir kararı kapsamında korunan şiddet mağdurunu ve varsa beraberindeki çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurunu,

Tek taraflı ısrarlı takip: Aralarında aile bağı veya ilişki bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna yönelik olarak, güvenliğinden endişe edecek şekilde fiziki veya psikolojik açıdan korku ve çaresizlik duygularına sebep olacak biçimde, içeriği ne olursa olsun fiili, sözlü, yazılı olarak ya da her türlü iletişim aracını kullanarak ve baskı altında tutacak her türlü tutum ve davranışı, ifade eder.

Özellikle boşanma ve ayrılık durumlarında yaygın bir şekilde uygulanan bu tutum ve davranışların önüne geçilememektedir. Günümüzde başta iletişim araçları olmak üzere kadınlar ısrarlı takip şeklinde baskıya maruz kalmaktadır.

Yaygın bir şiddet türü olarak ifade ettiğimiz ısrarlı takip nasıl oluyor derseniz, bakalım!

·        İstenmeyen, zamanlı zamansız telefon aramaları yapmak,

·        Kısa veya sesli mesaj atmak,

·        Mektup yazmak,

·        Elektronik posta göndermek,

·        Facebook, twitter, instsgrsm vs. sosyal medya hesaplarından taciz etmek, etiketlemek, uygunsuz görüntüler yazılar paylaşmak,

·        Kadının arkadaşlarına, patronuna, ailesine mesaj ya da elektronik posta göndermek,

·        İş yerine gelmek, iş çıkışında karşısına geçmek,

·        Sosyal medya hesaplarını denetlemek,

·        Kadın adına sosyal medya hesapları açmak, paylaşımlar yapmak,

·        Fiziksel olarak takip etmek ve neler yaptığını gözetlemek,

·        Bir sebep olmaksızın sürekli karşısına çıkmak,

·        Özel bilgilerini açığa çıkarmak, ifşa etmek,

·        İsteği dışında sıkça hediye, çiçek, vb. eşya göndermek,

·        Korkutucu nesneler göndermek,

·        Hakkında internette veya ağızdan asılsız dedikodular yaymak,

·        Kişinin iletişim bilgilerini internette veya sosyal medyada yayarak üçüncü kişilerin onu rahatsız etmesine neden olmak,

·        Mağdur adına mal veya hizmet siparişi vermek,

·        Tehditkâr davranışlar sergilemek,

·        Öldürmekle, intihar etmekle, sevdiklerine zarar vermekle tehdit etmek,

·        Kendisini güvensiz ve tehlikelere açık hissetmesine yol açmak,

·        Söz, davranış, bakış ile taciz etmek.

Israrlı takip maruz kalan kişiyi rahatsız eden, korkutan, baskı altında hissetmesine yol açan, psikolojik olarak etkilenmesine sebep olan bir şiddet türü olmakla beraber kişiye karşı işlenen bir suçtur.