"Özel Gereksinimli Ögrencilerin Egitiminde Teknoloji Kullanımı " Erasmus projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin ER başkanlığında kurdugu ekip ile 20-25 Eylül 2021 tarihinde Yunanistan Atina ' da dolu geçen 5 günlük kursu tamamladık. Başöğretmen Atatürk Ortaokulu olarak.

       Projemiz, çocuklarımızın tüm alanlarındaki gelişimlerini göz önünde bulundurarak bireysel farklılıklarını dikkate alarak öğrencilerin kendilerini gerçekleşti,rmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. sorun çözme kara verme sorumluluk alma gibi yaşam becerilerinde yeterliliklerini kazamnalarını toplum hayatına uyum sağlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

       Öğretmenlerimiz Başöğretmen Atatürk Ortaokulu olarak özel eğitimin geliştirilmesiyle ilgili yeterli bilgi beceri donanıma sahip olarak geri dönmüş ve çocuklarımızını öğrenmeye teşvik etmeyi amaçlamıştır. Kurumumuz AB boyutunda eğitim aldığında eğitimin kaşlitesi artacaktır.