PANDEMİ DÖNEMİNDE KADINLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR

Sosyal Hizmet Uzmanı Gülay Özalp, dünyayı sarsan pandemi sürecinde kadın yaşamı, kadın sorunları, zorlukları ve çözümleri hakkında konuştuk.

 *Covid-19 sürecinde hayatlarımız eve sığdı mı?

Covid - 19 pandemi sürecinin geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana ‘’Hayat eve sığar’’söyleminin kadınlar için pek de öyle olmadığını aksine sığmadığı  erkeklerin tek iktidar alanı evlerin yani  erk yapının egemenliğinden  kaynaklı  kadın ve kız çocuklarının  hakların ihlal edildiği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiği mekânlar oldu. kadınlar erkeklik krizi ile baş başa kalmanın yanı sıra eğitime uzaktan devam eden çocuklarının eğitim sorumluluklarını, ev işlerini, hasta yaşlı ve engelli bakımını tek başlarına üstlenmeye mecbur bırakıldılar. Oysaki ev işi herkesin işidir. Kadınların maruz kaldığı bu süreç toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün bir uzantısı olmuştur. İçine bir yaşam sığdırılan evler kadın ve erkek için ortak yaşam alanı olmasına rağmen bu dönemde daha fazla eşitsizliğe maruz kalmıştır.

*Ekonomik olarak nasıl etkilendiler?

Ev işlerinde güvencesiz veya kayıt dışı çalışan kadınlar,(temizlik ,çocuk bakımı, yaşlı ve engelli bakımı) hizmet sektöründe çalışan kadınlar, Avm’lerde ,  lokantalarda , kuaför ve güzellik salonlarında çalışan kadınlar ,turizm sektöründe çalışan kadınlar, tezgahtarlık yapan kadınlar, pazarcılık yapan kadınlar, muhasebecilerde büro elemanı olarak çalışan kadınlar bu süreçte iş yerlerinin geçici olarak kapatılması iş ve gelir kaybından en çok kesim içinde yer almışlardır. 

*Sağlık alanında nasıl etkilendiler?

“Pandemi süreci kadınların meme kanseri ve rahim ağzı kanseri gibi kadın sağlığı sorunlarının erken tanısı için önemli olan sağlık kontrollerinde gecikmelere neden olmuştur. Kadınların sağlık kontrolü için sağlık kurumlarına ve sağlık hizmetlerine yeterli ölçüde erişememesi ve hastaneye gitmek için gereken maddi kaynaklara sahip olmaması bu durumu daha çok ortaya çıkarmıştır. . Erken tanı tedaviyi kolaylaştırır ve kadının yaşam süresini uzatır. Kanser hastalığını geçirmiş olan kadınlarda ise rutin kontrollerini yaptıramadıkları ve bu durumun psikolojik  olarak da ölüme bir adım daha yakınlaşma endişesine neden olmuştur.

*Koruyucu ve destekleyici tedbirlerden nasıl etkilendiler?

Kadın sığınma evine başvuru yapmak isteyen kadınlar öncelikle İl Müdürlüklerine bağlı Şiddet Önleme ve İzleme (ŞÖNİM)  Müdürlüklerine veya en yakın kolluk birimlerine gidebilirler. Bu dönemde   başvuru  yapan kadınlar ve beraberindeki çocuklar ilk kabul merkezlerine alınarak Covid-19 sürecinde 14 günlük izolasyon kuruluşlarının ardından kadın sığınma evlerine nakilleri sağlanmaktadır. Covid-19 salgını sürecinde sadece şiddete maruz bırakılmış kadınların başvurusu alınmış ve barınma talebi başvuruları ikincil derece hizmet kapsamına geçmiştir.

*İletişimden nasıl etkilendiler?

Sosyal mesafenin azaldığı, sokağa çıkma yasakları uygulamaları, yüz yüze iletişimin olmaması insanları dijital iletişime yoğunlaştırmış ve karantina günlerinde artan dijital iletişimde yaşanan şiddet ile karşı karşıya bırakmıştır . Dijital Şiddet. Bu şiddet biçimi çevrimiçi şiddet, sanal şiddet ya da siber şiddet olarak da adlandırılmaktadır.

Dijital araçlar bireyi kontrol etmek, tehdit etmek, taciz etmek, küçük düşürmek, cezalandırmak, intikam almak, nefret söyleminde bulunmak, ifade özgürlüğünü kısıtlamak, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek vb.sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır.

Röportaj: Ulviye Küccük