KAMUOYUNA

 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.

Buna göre; bir uluslararası anlaşma hangi yöntemle yürürlüğe girdiyse, usulde ve yetkide paralellik ilkesi gereği ancak ve ancak aynı yöntemle uygulamadan çıkabilir.

İstanbul Sözleşmesi oy birliğiyle ve meclis kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararı da ancak ve ancak yine meclis kararıyla söz konusu olabilir.

Ancak danıştay bu kararıyla padişahım çok yaşa demiştir. 

Danıştay bu kararıyla sarayın iradesi meclisin iradesinin üzerindedir demiştir. 

Danıştay bu kararıyla ben kadınların yaşam hakkını tanımıyorum savunmuyorum demiştir. 

Ve yine danıştay bu kararıyla ben hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu savunuyorum demiştir. Anayasa’yı yok sayıyorum, Anayasa’nın ayaklar altında çiğnenmesine de gözlerimi kapıyorum demiştir. Yargının bu konulara herhangi bir müdahalesi olamaz diyerek aslında kendisini de yok saymıştır. 

Davanın takipçisi olmamız nedeniyle aslında buradan hukuka uygun bir karar çıkmasını beklerdik. 

Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na başvuracağız ve karara itiraz edeceğiz.

İtiraz talebimiz red edildiği takdirde de, Anayasa Yüksek Mahkemesi’ne başvuracağız.

Kısacası, biz her koşulda İstanbul Sözleşmesi Yaşatır demeyi sürdüreceğiz.

Ayrıca bir uluslararası sözleşmeden 3 kere boş ol denilerek çıkılması yarın öbür gün bir başka uluslararası sözleşmeden de aynı şekilde çıkılabilme riskini ve bu yetkinin Cumhurbaşkanı’na verilmesini tartışmaya açacaktır ki; biz bunu asla ve asla kabul etmiyoruz.

Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadınların yaşam hakkını savunmaya, İstanbul Sözleşmesi’nin arkasında durmaya, bunu alanlarda da her daim dillendirmeye devam edeceğiz.

Kadınlarımız sabretsin, İlk seçimde iktidara geldiğimizde, ilk 24 saat içerisinde, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Üstelikte mış gibi yapmadan, tüm maddelerini uygulayarak yürürlüğe koyacağız ve İstanbul Sözleşmesi Yaşatır diyeceğiz.

Ancak, o güne kadar şiddet gören, katledilen tüm kadınlarımızın vebali tek adamın sorumluluğudur. Bu böyle bilinsin.

 

 Nilüfer Deveci

                                                                                                              CHP Kadın Kolları Antalya İl Başkanı