ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereği Kepez Belediye Meclisimizin Kasım/2021 meclis toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 04.11.2021 tarihi Perşembe günü saat 14:00’de; Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan hizmet binamızdaki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        İlan olunur.

G Ü N D E M :


1
Yazı İşleri Müdürlüğü
Açılış (Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
2
Yazı İşleri Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereği Ekim/2021 Aylık Olağan Toplantısında alınan I. Birleşim ve II. Birleşim kararların görüşülmesi ve oylanması
3
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü bütçesindeki tertipten ihtiyaç fazlası olan 1.000.000,00-TL’nin, Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda ilgili bütçe tertibine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi
4
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
17.02.2016 tarihinde Ankara Merasim Sokak Kızılay Meydanında, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı terör eyleminde şehit olan ‘Askeri Sivil Memur Filiz KOÇAK’ isminin, Çankaya Mahallesi Barış MANÇO Bulvarı ile 6380 Sokak kesişimindeki park alanına verilmesi konusunun görüşülmesi
5
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Muhtelif mahallelerde belirtilen 4 adet taşınmazın okul yeri olarak yirmi beş (25) yıl süre ile Milli Eğitim Bakanlığına irtifak hakkı ile tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi
6
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
Zafer ve Habibler Mahallelerinde bulunan 2 adet taşınmazın değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi
7
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Fabrikalar Mahallesi 7196 ada 3 parseldeki Ticaret Alanı olarak planlı olan taşınmazın, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Otel alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
8
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Aktoprak Mahallesi sınırlarındaki Doğal Sit Alanı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 17.06.2020 tarih ve 115849 sayılı yazısına uygun olarak Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
9
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Düdenbaşı Mahallesi 27632 ada 1 ve 2 parselin tevhit edilmesine imkân sağlayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
10
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Ulus Mahallesi 6728 ada 5 parseldeki Konut alanı olarak planlı taşınmazın üzerinden geçen enerji nakil hattının kalkmasından dolayı yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
11
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Ayanoğlu Mahallesi 176 ve 177 adalar arasındaki Refüj alanı ile 1514 ada güneyindeki Park alanında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 24.09.2021 tarih ve 149158 sayılı yazısındaki talebine uygun olacak şekilde Trafo Alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
12
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Altınova Menderes Mahallesi 28497 ada 5, 6, 13 ve 14 parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunungörüşülmesi
13
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Kuzeyyaka Mahallesi 1914 ada batısında, Akdeniz Elektrik A.Ş.'nin talebine uygun olarak otopark alanında trafo alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi
14
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Göksu Mahallesi 27345 ada 1 parsel numaralı taşınmazdaki Camii alanının ve çevresindeki Park alanının, Pazar ve Park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
15
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Varsak Karşıyaka Mahallesi 1201 ada 2 parsel kuzeyinde kalan Otopark ve Park alanının düzenlenerek Belediye Hizmet Alanı, Park ve Otopark alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
16
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Fevzi Çakmak Mahallesi 9422 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ve kuzeyindeki Otopark alanının   düzenlenerek Otopark, Trafo ve Belediye Hizmet Alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
17
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Düdenbaşı Mahallesi 10129 ada 5 parsel numaralı taşınmazın, Teknik Altyapı Alanından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
18
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Beşkonaklılar Mahallesi 26966, 26967, 29355 ve 29356 adalar ve çevresinin düzenlenerek Aile Sağlığı Merkezi ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi
19
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Baraj Mahallesi 26836 ada güneyindeki Park alanı ve çevresindeki Otopark ve imar yollarının düzenlenerek Pazar alanı ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu konusunun görüşülmesi